12. LEKCE

Lektion 12

Dnes si vysvětlíme, jak tvoří perfektum slovesa, která nepatří do žádné z předcházejících skupin, to znamená slovesa, která nemají žádnou předponu ani nekončí na -ieren.

Stále platí, že perfektum je minulý čas složený, tvoří se tedy podle vzorce podmět + pomocné sloveso haben v příslušné osobě + příčestí minulé

Ve větě stojí příčestí na posledním místě.

Která slovesa tedy patří do této skupiny?

Kaufen, malen, machen, wohnen, kochen, fragen, sagen a mnoho dalších. Pokud známe pravidlo tvorby perfekta, utvoříme je snadno i u sloves, která ještě neznáme.

A teď konkrétně.

Před tvar 3. osoby čísla jednotného přidáme slabiku ge, tedy ge+macht, ge+malt

Vše ostatní zůstává, tedy ich habe gemacht dělal,a jsem

du hast gemalt ty jsi maloval,a
er hat gekauft on koupil
wir haben gespielt my jsme hráli
ihr habt gewohnt vy jste bydleli
sie haben gefragt oni se ptali
Sie haben gekocht Vy jste vařil ( zdvořilostní oslovení )

Příklady:

Ich habe in Prag gewohnt. Bydlel jsem v Praze.
Was hast du gestern gemacht? Co jsi dělal?
Er hat Fussball gespielt. On hrál fotbal.
Wir haben alles gekauft. Koupili jsme všechno.
Ihr habt ein Bild gemalt. Malovali jste obraz.
Sie haben eine Suppe gekocht. Oni vařili polévku.
Připomínám, že stále mluvíme o pravidelných slovesech, příčestí minulé těchto sloves končí na -t.

A teď všechny typy sloves v perfektu.

Ich habe gesagt – říkal jsem, du hast besucht – ty jsi navštívil, er hat eingekauft – on nakoupil,
wir haben telefoniert – my jsme telefonovali

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.