13. LEKCE

Lektion 13

V minulé lekci jsme dokončili tvorbu perfekta pravidelných sloves.

Zopakujme si to tím, že přeložíme následující jednoduché věty:

V neděli odpoledne jsem navštívil babičku.

Včera jsme koupili auto.

Matka dnes nakoupila všechno.

Děti mi dopoledne telefonovaly.

Jedná se o jednoduché věty, teď jen správně rozlišit slovesa s předponou odlučitelnou, neodlučitelnou, slovesa končící na -ieren a slovesa, která tento. znak nemají.

A samozřejmě si uvědomit, že koncovka příčestí je -t a nezapomenout na pomocné sloveso a na fakt, že příčestí stojí na konci věty.

Ich habe in Prag gewohnt. Bydlel, bydlela jsem v Praze.

Ich habe in Prag sehr lange gewohnt. Bydlel jsem v Praze velmi dlouho.

Dnes si vysvětlíme perfektum sloves nepravidelných.

I zde platí stejná pravidla, pokud jde o slovesa s předponou odlučitelnou, neodlučitelnou a zbývající.

Ale pozor! Příčestí minulé končí na -en.

Tvary příčestí minulého těchto sloves si musíme zapamatovat, ale přece jenom existují určité pomůcky, které nám to usnadní.

Jak poznáme nepravidelné sloveso?

Už víme, že některá nepravidelná slovesa mění ve 2. a 3. osobě čísla jednotného kmenovou samohlásku, podle toho je poznáme.

1. a se mění v ä

schlafen – spát

ich schlafe wir schlafen
du schläfst ihr schlaft
er,sie,es schläft sie,Sie schlafen

Takovým slovesem je např. sloveso tragen ( nést ) – du trägst, er, sie, es trägt

waschen ( umývat ) du wäschst , er, sie, es wäscht

a další ( gefallen – líbit se

2. e se mění v i

helfen – pomáhat

ich helfe wir helfen
du hilfst hr helft
er,sie,es hilft sie, Sie helfen

Další taková slovesa: sprechen – mluvit, essen – jíst, geben – dávat

ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht

ich esse, du isst, er, sie, es isst

ich gebe, du gibst, er, sie, es gibt

3. e se mění v ie

lesen – číst

ich lese wir lesen
du liest ihr lest
er, sie, es liest sie,Sie lesen

Dalším je sloveso sehen – vidět

ich sehe, du siehst, er, sie, es sieht

Všechna nepravidelná slovesa však tento znak nemají a musíme si je zapamatovat.

Tímto úvodem jsme se dostali k tvorbě perfekta těchto sloves.

Slovesa, která mají v kmeni a ( schlafen ) tvoří perfektum jednoduše následujícím způsobem :

Podmět + pomocné sloveso + ostatní větné členy + příčestí minulé

schlafen – ich habe geschlafen – spal jsem

Ich habe lange geschlafen. Spal jsem dlouho.

tragen – ich habe getragen – nesl jsem

Čeho si všimneme?

Nepravidelná slovesa, která mají v kmeni a přibírají pouze předponu ge a zbytek zůstává ve tvaru infinitivu.

Pokud má sloveso tohoto typu předponu neodlučitelnou, nic se nemění.

ich habe gefallen – líbil jsem se, es hat gefallen

Nepravidelná slovesa jsou běh na delší trať, pokračovat budeme v další lekci.

Zkuste si utvořit několik vět – např. otázku Hast du lange geschlafen? Spal jsi dlouho?

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.