5. LEKCE

5. LEKCE – 5. LEKTION

 

A nyní zájmena přivlastňovací.

Můžeme se na ně zeptat otázkou Čí? (německy Wessen? ) a podle toho je snadno poznáme.

Jsou to:

mein, meine – mein Haus, meine Mutter můj, moje
dein, deine – dein Bruder, deine Schwester tvůj, tvoje
sein, seine – sein Opa, seine Oma jeho
ihr, ihre – ihr Buch, ihre Katze její
unser, unsere – unser Heft, unsere Schule náš, naše
euer, eure – euer Hund, eure Tante váš, vaše
ihr, ihre – ihr Zimmer, ihre Tasche jejich
Ihr, Ihre – Ihr Auto, Ihre Familie Váš (zdvořilostní oslovení )

 

Příklad: Wessen Bruder ist das? Čí je to bratr?

Das ist mein Bruder. To je můj bratr.

 

Nabízí se otázka – Proč není před slovem bratr člen?

POZOR! Pokud je před podstatným jménem zájmeno, už tam není člen, je nahrazen zájmenem. Wessen je zájmeno tázací.

 

Slovíčka – Vokabeln

der Hund pes der Sohn syn
die Katze kočka der Tisch stůl
die Tasche taška der Stuhl židle
die Familie rodina der Schrank skříň
das Bild obraz der Computer počítač
das Heft sešit suchen hledat
das Buch kniha kochen vařit
das Auto auto kaufen kupovat
die Blume květina fehlen chybět
die Tochter dcera zeigen ukazovat

 

Rada: ( der Rat ) Zkuste si vyčasovat nová pravidelná slovesa podle návodu z lekce 3.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.