7. LEKCE

Další způsobová ( modální slovesa )

Sloveso müssen – muset ( nutnost )

ich muss – musím wir müssen – musíme
du musst – musíš ihr müsst – musíte
er,sie,es muss – musí sie, Sie müssen – musí, musíte

Sloveso dürfen – smět

ich darf – smím wir dürfen – smíme
du darfst – smíš ihr dürft – smíte
er,sie, es darf – smí sie, Sie dürfen – smí

I zde platí, že v jednotném čísle dochází ke změně kmenové samohlásky, 3. osoba čísla jednotného je bez koncovky.

Příklady: Ich muss nach Hause gehen. Musím jít domů.

Darf ich ein Stück Kuchen nehmen ? Smím si vzít kousek koláče?

Vokabeln ( Slovíčka )

nehmen – vzít, brát morgen – zítra
geben – dávat übermorgen – pozítří
der Kuchen – koláč am Montag – v pondělí
gehen – jít, chodit am Dienstag – v úterý
ins Kino – do kina am Mittwoch – ve středu
heute -dnes am Donnerstag – ve čtvrtek

Übersetzung ( Překlad )

Smíme jít v pondělí do kina?

Musíš jít do školy. ( do školy – zur Schule )

Pozor! Další nepravidelná slovesa – nehmen, geben

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.