9. LEKCE

LEKTION 9

Préteritum pomocných sloves být a mít ( sein, haben )

Přítomný čas těchto sloves již známe, víme, proč jsou nazývána slovesa pomocná a dnes se naučíme jeden z minulých časů a to préteritum ( souminulý čas ).

Je to snadné.

Sloveso SEIN

Naučíme se tvar 1. osoby čísla jednotného a dále časujeme pomocí nám už známých koncovek

1. ich war – byl /a/ jsem wir waren – bylijsme
2. du warst – byl /a / jsi ihr wart – byli jste
3. er, sie, es war – on,ona,ono byl /a/ sie waren – byli

!!!!!!!! Nyní už vidíte, na co si dát pozor. 1. a 3. osoba čísla jednotného je bez koncovky, má stejný tvar.

Příklady: Ich war krank. Byl jsem nemocen.

Wo warst du? Kde jsi byl?

Waren sie zu Hause? Byli doma?

Sloveso HABEN

1. ich hatte – měl /a / jsem wir hatten – my jsme měli
2. du hattest -ty jsi měl ihr hattet – vy jste měli
Er, sie, es hatte – on, ona, ono měl /a/ sie hatten – oni měli

Příklady:

Ich hatte Hunger. Měl jsem hlad.

Wir hatten Husten. Měli jsme kašel.

Hattest du Schnupfen? Měl jsi rýmu?

Uvedená slovíčka napovídají, jaké bude naše další téma. Ano, bude to téma Beim Arzt ( U lékaře ). Všimněte si, že slovíčka rýma, kašel i hlad se používají bez členu.

VOKABELN

der Arzt – lékař, die Ärztin – lékařka krank – nemocný, gesund – zdravý
(der) Husten – kašel, (der) Schnupfen – rýma (Das ) Fieber – horečka, erkältet – nachlazený
die Tabletten – tabletky, die Tropfen – kapky Die Apotheke – lékárna, das Rezept – recept
Wie fühlen Sie sich? Jak se cítíte? Ich fühle mich nicht wohl. Necítím se dobře.
Was fehlt ihnen? Co vám chybí? fehlen – chybět, liegen – ležet
trinken – pít, der Tee – čaj Die Sprechstunden – ordinační hodiny
This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.