1. LEKCE

1. LEKTION

Osobní zájmena

1. osoba č. jedn.a množného ich – já wir – my
2. osoba č. jedn.a množného du – ty ihr – vy
3. osoba č. jedn.a množného er – on,sie – ona, es – ono Sie – vy (vykání) sie – oni

Ve větě musí být na rozdíl od češtiny vždy vyjádřen podmět. Prší. Es regnet. ( Ono prší ).

Ich bin Paul Fischer. (Já ) jsem Pavel Fischer
Du bist Lehrer. (Ty) jsi učitel.
Er ist klein. (On) je malý.

Seznámili jsme se zde s několika tvary slovesa být – sein. Toto sloveso se časuje nepravidelně, proto je nutné se jeho tvary naučit

1. osoba ich bin – já jsem wir sind – my jsme
2. osoba du bist – ty jsi ihr seid – vy jste
3. osoba er,sie,es ist-on,ona,ono je Sie, sie sind vy jste, oni jsou

Osobní zájmeno sie (čteme zí) označuje 3.osobu čísla jednotného nebo 3. osobu čísla množného.

POZOR!
Pokud v němčině vykáme, používáme také 3. osobu čísla množného; v tomto případě píšeme Sie s velkým počátečním písmenem

A nyní několik základních slovíček.

SLOVÍČKA – VOKABELN

die Lektion – lekce schlecht – špatný
und – a Guten Tag. – Dobrý den
auch – také Guten Abend.– Dobrý večer
jetzt – nyní, teď Guten Morgen. – Dobré jitro
aber – ale Danke. – Děkuji.
ja – ano Bitte. – Prosím
nein-ne Auf Wiedersehen – Na shledanou
gut – dobrý der Lehrer -učitel

Všimněte si!!!
V němčině píšeme podstatná jména s velkým počátečním písmenem – Lehrer, Frau, Mann.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.