3. LEKCE

3. LEKTION

ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES

Dnes se naučíme několik základních pravidelných sloves:

machen- dělat spielen – hrát
sagen – říkat fragen – ptát se
malen – malen wohnen – bydlet

Jak se tato slovesa časují? Je to jednoduché.

Machen je infinitiv. Od infinitivu odstraníme koncové en a dále postupujeme následujícím způsobem:

1.ich mach+e – dělám 1. wir mach+en – děláme
2.du mach+st – děláš 2.ihr mach+t – děláte
3.er,sie,es mach+t – dělá 3.sie,Sie mach+en – dělají, děláte (vykání)

Tento příklad je pouze ilustrační, samozřejmě píšeme dohromady.

Zapamatujte si černě vyznačené koncovky!!!

Ještě jeden příklad:

1.ich sage – říkám 1.wir sagen – říkáme
2.du sagst – říkáš 2.ihr sagt – říkáte
3.er,sie,es sagt – říká 3.sie sagen – říkají, říkáte (vykání

 

ROZHOVOR – GESPRÄCH

Peter: Was machst du? – Co děláš?
Paul: Ich male. – Maluji.
Peter: Was malst du? – Co maluješ?
Paul: Ich male das Bild.(obraz) – Maluji obraz.
Peter: Wo wohnst du? – Kde bydlíš?
Paul: Ich wohne in Prag. – Bydlím v Praze.
Peter: Wo wohnt Susi? -Kde bydlí Zuzana?
Paul: Sie wohnt in Prag auch.(také). -Bydlí také v Praze.
Peter: Wer wohnt in Berlin? – Kdo bydlí v Berlíně?
Paul: Uli wohnt in Berlin. – Uli bydlí v Berlíně. (Uli – chlapecké jméno)
Peter: Was machst du gern? – Co děláš rád? (gern – rád, ráda)
Paul: Ich spiele gern. Rád si hraji.- Und du? – A ty?
Peter: Ich spiele gern Fussball.- Hraju rád fotbal.
Paul: Was machen die Kinder? (děti) – Co dělají děti?
Peter: Die Kinder malen die Blume. -Děti malují květinu. ( die Blume – květina )
Paul : Wie ist die Blume? – Jaká je ta květina?
Peter: Sie ist gelb. – Je žlutá.

 

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.