4. LEKCE

4. LEKTION

Dnes se naučíme základní slovíčka k tématu Naše rodina a základní číslovky 1 – 10 a procvičíme v jednoduchých větách.

Unsere Familie – Naše rodina

der Vater – otec der Opa – dědeček
die Mutter – matka die Oma – babička
das Kind – dítě alt – starý
der Bruder – bratr jung – mladý
die Schwester – sestra klein – malý
der Onkel – strýček unser – náš, naše
die Tante – teta mein – můj, moje

Pozor! V čteme jako f, sch čteme jako š.

ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY 1 – 10

eins – 1 sechs – 6
zwei -2 sieben -7
drei – 3 acht – 8
vier -4 neun – 9
fünf -5 zehn – 10

Nyní se zeptáme na věk.

Wie alt bist du? – Jak jsi starý, kolik je ti let? Všimněte si, že věta přesně odpovídá mluvnickým pravidlům – Jak starý jsi ty?

A už je jasné, jak odpovíme. Ich bin zehn Jahre alt. Je mi deset let, přesně přeloženo Jsem deset let starý.

Teď se zeptáme – Kolik let je Petrovi?  Jak starý je Peter?  Wie alt ist Peter?  Peter ist acht Jahre alt.  Petr je osm let starý.  Petrovi je osm let.

Procvičili jsme zde současně některé tvary slovesa sein – být, které jsme probrali v 1. lekci.Toto důležité sloveso se důkladně naučte.

Další pravidla výslovnosti:

ü – čteme jako tvrdé y – müssen – mysn – muset
eu – čteme jako oj – Feuer – fojr – oheň
s na začátku slova čteme jako z – sein – zajn – být
h uprostřed slova nečteme, samohlásku před ním čteme dlouze

Zkuste tvořit věty s novými slovíčky, např. Babička je stará. Die Oma ist alt. Dítě je malé. Das Kind ist klein.. Můj bratr je mladý. Mein Bruder ist jung.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.