MOJE NABÍDKA

  • Výuka německého jazyka pro studenty základních a středních škol, ( jednotlivci a malé skupinky, doučování, příprava k opravným zkouškám).
  • Mám dvacetiletou pedagogickou praxi, zkušenosti i s výukou malých dětí  ( 1. stupeň základní školy ) a dětí s poruchami učení.
  • Výuku přizpůsobím vašim potřebám a znalostem jazyka, vypracuji individuální plán výuky.
  • Mohu i jednorázově doučit či vysvětlit nepochopené učivo.

Na stránkách je k dispozici výklad německé gramatiky jako podklad pro opakování či výuku jazyka.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.